CO2-Prestatieladder

Maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen is voor ons een belangrijk aspect in de dagelijkse bedrijfsvoering. Ons beleid is gericht op het verminderen van de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof om zodoende de luchtkwaliteit te verbeteren. Om de hoeveelheid uitstoot van NOx en fijnstof te reduceren, verminderen we het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat doen we zowel met ons wagenpark als ons machinepark. Onze inzet heeft ertoe geleid dat we in januari 2018 niveau 5 op de CO2-prestatieladder hebben behaald.

Onderstaand zijn ons energie actieplan alsmede het communicatieplan en de CO2 inventarisatie in te zien. In deze documenten wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze en met welke maatregelen Van Esch Groep de CO2 doelstellingen gaat realiseren.

skao

SKAO pagina

1.C.1. Beleidsverklaring v_7

 2.B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2017 v_1

3.C. Communicatieplan Van Esch 2017 v_1

3.D.1_2 Actieve deelname initiatief v_2.pdf

3.3 Nieuwsbrief 06 v_01

CO2-bewust Certificaat Niveau 5